تولید کننده کنجد دو آتیشه

تولید کننده کنجد دو آتیشه ایرانی

کنجد دانه روغنی است که در مناطق جنوبی کشورمان می شود و دارای خواص زیادی می باشد که مصرف خوراکی نیز دارد. کنجد تازه مرغوب برای استفاده در انواع خوراکی ها یا نان

بیشتر بخوانید