تولید کنندگان کنجد هندی

تولید کنندگان کنجد سفید هندی

شرکت های تجاری بسیاری در تهیه و تولید انواع کنجد مشغول هستند این شرکت ها جزو تولید کنندگان بزرگ در سرتاسر کشور محسوب می شود انواع کنجد پوست کنده کنجد سفید هندی

بیشتر بخوانید