خرید ارده کنجد ایرانی

خرید مستقیم ارده کنجد ایرانی

ارده کنجد ایرانی که از کنجد های نرم و کوبیده شده و بریان شده به صورتی که روغن آن جدا نشده است از ارده بیشتر برای صبحانه با عسل و شیره انگور ،انجیر و ..استفاده م

بیشتر بخوانید