فروشندگان کنجد ارده ای افغانی

فروشندگان کنجد ارده ای افغانی

کنجد ارده ای افغانی داروی بذر مرغوب می باشد که معمولاً از شهر افغانستان به دیگر کشورها صادر شده و کشت و کار آن بسیار ساده و آسان می باشد و امروزه رونق خوبی پیدا

بیشتر بخوانید