فروشگاه توزیع کنجد پوست کنده ارزان

فروشگاه توزیع کنجد پوست کنده ارزان

کنجد یک ماده عذایی با ارزش می باشد دانه های کنجد از گیاه کنجد گرفته می شود که بسیار هم ریز می باشند این محصول را می توان به دو صورت با پوست و بدون پوست استفاده

بیشتر بخوانید