فروش ویژه کنجد شسته شده افغانی

فروش ویژه کنجد شسته شده افغانی

کنجد یکی از انواع دانه های روغنی است که از مصرف بسیار زیادی برخوردار است و شما می توانید این کالا را به صورت پوست کنده و یا با پست به رنگ قهوه ای و یا سفید در ب

بیشتر بخوانید