مرکز تولید ارده کنجد شیرین

مرکز تولید ارده کنجد شیرین

جهت خرید عمده ارده کنجد شیرین اعلا از طریق شرکت پخش ارده اقدام کنید، ارده شیرین در واقع نوعی شیره ی محلی به شمار می آید که در فصل زمستان بیشتر از فصل های دیگر م

بیشتر بخوانید