کنجد پوست کنده قنادی

کنجد مخصوص قنادی

توزیع کننده کنجد مخصوص قنادی

کنجد از دانه های گیاهی است که به صورت های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که مهمترین آنها برای غذای پرندگانی چون قناری می باشد. کنجد مخصوص قناری با دانه های در

بیشتر بخوانید